Diverse

Advokatfirmaets advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlemmer af Advokatsamfundet.

Advokatfirmaet har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Advokatfirmaets ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Codan Forsikring A/S.